Community


 اینجا جایی است که افراد علاقه مند به اشکال مختلف کوچندگی و شیوه های زندگی متحرک می توانند با یکدیگر بحث کرده و تجربیاتشان را به اشتراک گذارند

مشارکت کنندگان همچنین می توانند در یک نظرخواهی اینترنتی شرکت کرده یا با پرکردن پرسش نامه ای که برای پایان نامه پویا قدوسی جهت شناسایی کوچندگان بالقوه طراحی شده به روند این تحقیق کمک کنند
 
 تحلیل های نموداری و نتایجی که از ترکیب این داده ها در مورد جایگاه کوچ در میان ایرانیان  امروزی بدست آید روی همین سایت بدون افشای هویت پاسخگویان در اختیار علاقمندان قرار خواهد گرفت

ضمنا وبلاگی هم برای گپ زدن شما فراهم است
This is where people interested in different forms of nomadism and  mobile lifestyles can discuss and share experiences. 

Participants can also take part in a survey or fill a questionnaire that was designed for Pooya Ghoddousi's Master's dissertation to be filled by potential nomads.

Analytical diagrams and the concluding synthesis of the above data regarding the nomadic tendencies of current day Iranians will be posted on this site, keeping respondents' personal information confidential.

There is also a weblog for you to participate.

A musical message from gypsies to Mr Sarkozy:

posted Nov 9, 2010, 7:13 AM by Pooya Ghoddousi

YouTube Video


VAMA feat. Ralflo - Sarkozy versus Gypsy

We love to live and we live to travel
Alalala like it, alalala like it
Hop! Hop! Alalalikeit

We're looking for the better way
But you decide we cannot stay
Hop! Hop! Alalalikeit

You take the right to dream, to work
Three hundred euros won't buy hope
Alalala like it, alalala like it
Hop!

The fingerprint is not our soul
We're human beings first of all
Alalala like it, alalala like it
Hop! Hop!

R: Hey, hey Sarkozy why don't you like the gypsies
Hey, hey Sarkozy why don't you like the gypsies
Hey, hey Sarkozy why don't you like the gypsies
The gypsies, gypsies

We ask permission to love your country
Why don't you like it, why don't you like it
Hop, hop,
Why don't you like it

If all the gypsies were to steal
Tour Eiffel would disappear

Alalalikeit, alalalikeit
Hop! Hop!

The world belongs to all the people
Gypsy people is not people?
Hop! Hop!
Alalalikeit
Gypsy groove and French chanson
We all play l'accordeon
Alalala like it, alalala like it
Hop! Hop!

R: Hey, hey Sarkozy why don't you like the gypsies
Hey, hey Sarkozy why don't you like the gypsies
Hey, hey Sarkozy why don't you like the gypsies
The gypsies, gypsies

Ilegal! Ilegal! Ilegal!
Ilegal! Ilegal! Ilegal!
Ilegal! Ilegal! Ilegal!

La France s'imprègne d'un sale arôme
Ca blaire le pogrom le long des aérodromes
Ils brisent, rasent les palettes des romantiques
Vident nets les caravanes de leurs sérums
Culs secs, 3 shooters puis on gerbe le rhum
Expulse par tripes aéroportées c'est des roms
Ce Roméo atterrit en Roumanie
Juliette est un homme elle l'a bannit Abolit
Les frontières Comme Ebola
Elle boula sa définition
Du vrai Rome Surhomme
Consensus de leur forum
Y'a de quoi écrire des milliers de romans
On est tous des fils de tzig, de nomades, de migrants
Sarkozy lui continue d'en faire des tonnes
Alors que tous les chemins mènent aux Roms

(France smells like a bad aroma
It's like a riot along the runways
They are crushing, demolishing the vivid dreams of the romantics
Remove their serums from all caravans
Cash, 3 shooters and we throw up the rum
The Rom(a) sent away, guts by airmail
This Romeo lands in Romania
Juliet is a man, she banished him
Abolished borders as Ebola did
Definition of Roma, the real, modified
Superman, consensus, all abide
One could write thousands of novels about
We are all sons of gypsies, nomads, migrants
Sarkozy continues to do a lot
But still all roads lead to the Rom(a).)

R: Hey, hey Sarkozy why don't you like the gypsies
Hey, hey Sarkozy why don't you like the gypsies
Hey, hey Sarkozy why don't you like the gypsies
The gypsies, gypsies

R: Hey, hey Sarkozy why don't you like the gypsies
Hey, hey Sarkozy why don't you like the gypsies
Hey, hey Sarkozy why don't you like the gypsies
The gypsies, gypsies, gypsiesBroadband, Yes. Toilet, No.

posted Dec 31, 2009, 3:10 AM by Pooya Ghoddousi   [ updated Dec 31, 2009, 3:45 AM ]

By SARAH MASLIN NIR
Published: December 30, 2009

Life in the YurtIt has no running water or working toilet, but this Mongolian-style yurt is home to Bretwood Higman, Erin McKittrick and their 11-month-old son. more


Stuart Isett for The New York Times

source: http://www.nytimes.com/2009/12/31/garden/31yurt.html?pagewanted=1&_r=1

Iranian American 2010 Census Coalition Mobilizes

posted Dec 24, 2009, 6:34 AM by Pooya Ghoddousi   [ updated Dec 24, 2009, 6:36 AM ]

The 2010 United States Census (the "Census") provides the Iranian community in the United States the opportunity to stand up and be counted.

Mandated by the United States Constitution, the Census is an official count of everyone residing in the United States that occurs every 10 years and includes people of all ages, races, and ethnic groups regardless of citizenship status.  The Census is used as a benchmark for businesses, professional organizations, and government officials in determining how social services are allocated, the influence of a minority community, and funding for critical community programs.  According to the 2000 Census, only 338,000 individuals were classified as Iranian Americans while the actual number is believed to be at least two or three times larger.  

The Iranian American 2010 Census Coalition is taking a proactive role to ensure that our community's statistics are accurately reflected and that it has access to key services and an enhanced political voice.  With that in mind, the Iranian American 2010 Census Coalition has assembled an informational and instructional pamphlet, available in both
English and Persian, to answer questions about the U.S. Census.

source: http://www.farhang.org/page/iranian-american-2010-census

Life as a Visitor

posted Dec 24, 2009, 6:30 AM by Pooya Ghoddousi

Life as a Visitor

Author: Angela M. Nazarian 
Date: September 2009 
Publisher: Assouline, France 
Price: $ 24.95 

Comment: “I may be what you call a permanent tourist no longer living beneath the sky that I was born under, but always on a quest or a journey,” writes Angela Nazarian. As an eleven year-old Iranian Jew, she was forced by increasing violence from her childhood cocoon in Teheran. But this first journey would be prophetic, as travel has become for her not only a way of life, but a way of understanding.
 
Part memoir, part travel diary, Life as a Visitor presents two Interwoven narratives of her family’s harrowing escape from revolution-rocked Iran to the glitz and glamour of Beverly Hills, and of her own quest to understand both her past and present. Nazarian’s exploration of self masquerades as spectacular journeys through foreign lands, from wildebeest safaris to the gates of Petra, she takes in brutal poverty in Cambodia, exquisite beauty in Marbella, Spain, and one lonely tortoise in Galapagos Islands. Featuring an evocative selection of images, this multifaceted, impressionistic mix of prose and poetry is rich in observation and sensuous detail.

source: http://www.roshan-institute.org/templates/System/details.asp?id=39783&PID=634761

Thousands Flee Iran as Noose Tightens

posted Dec 15, 2009, 5:36 AM by Pooya Ghoddousi   [ updated Dec 17, 2009, 1:36 AM ]

Here is an interesting article by STEVE STECKLOW and FARNAZ FASSIHI on Wall Street Journal's website. It contains some information about the current exodus as a result of the ongoing turmoils in Iran. 

.
[The Exodus][Map]
              

"Aftabeh"

posted Nov 21, 2009, 12:40 AM by Pooya Ghoddousi   [ updated Nov 7, 2012, 6:29 AM ]

Most Iranians who leave the country face a challenge when they do not find an ablution set in the toilets. What do you use as an "Aftabeh" when you are abroad?

1-6 of 6

Comments